Terug naar nieuwsoverzicht

Verslag bijeenkomst ‘Betaalbare woningen voor starters’ voor jongeren in Renesse op uitnodiging van de dorpsraad

Locatie: De Stulp – datum: 19 maart 2015

65 aanwezigen: 40 jongeren, dorpsraadleden belangstellenden, enkele politici en pers

Doel van de avond, d.w.z. de woonwensen / woningnood inventariseren van jongeren in Renesse.

De dorpsraad – niet politiek gebonden – behartigt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners. De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Renesse. Aktie wordt ondernomen bij knelpunten, problemen en wensen zoals bewoners die aangeven. De dorpsraad adviseert (hierover) gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.
Dorpsraad zet nu fors in op jongeren. Het vasthouden en aantrekken van jongeren is nl. essentieel voor de leefbaarheid van allen. Onder meer omdat Renesse vergrijst als we niet opletten. Renesse moet juist leefbaar en vitaal blijven, het (sociaal)voorzieningen niveau niet mag afbrokkelen (denk aan school, verenigingsleven). Vanuit verschillende ontwikkelingen is de verwachting dat werkgelegenheid hier aantrekt à werknemers, starters moeten juist nu hier woningen kunnen vinden. Plaatselijke economie heeft baat bij jongere werknemers die hier betaalbaar kunnen wonen. Niet vertrekken dus omdat er geen betaalbare woningen (koop en huur) te vinden zijn. Een neerwaartse spiraal kunnen we alleen met elkaar gekeerd krijgen

Jongeren moeten vooral daartoe hun stem laten horen! Deze bijeenkomst is dan ook bedoeld als inventarisatie van wensen behoeften om daarmee verder te kunnen gaan. Meningen en behoeften zichtbaar te maken naar de verantwoordelijken is de rol van de dorpsraad hierbij.

Alle aanwezigen jongeren geven aan hier te willen wonen. Hiervan geven zo’n 20 aan (gemiddeld 2 – 4 jaar) ingeschreven te staan bij Zeeuwland. Zeeuwland geeft ‘niet thuis’ voor jongeren en er zijn onvoldoende betaalbare woningen voor starters. De prijs van particuliere verhuur is enorm hoog. Veel jongeren huren daarom gezamenlijk om het betaalbaar te kunnen houden.

In het Masterplan Renesse is het belang van betaalbare woningen voor jongeren / starters opgenomen. Een viertal zoekgebieden wordt daartoe aangegeven à het centrum, gebied van “de Ark”, bij voetbalveld en gebied manege Grol.  Zie onderstaande schets.

20150319Wonen

Voor wat betreft deze laatste locatie heeft Zeelenberg Architectuur een idee ontwikkeld. Meer dan een plan is dit nog niet à het heeft dan ook (nog) geen enkele status. Dit plan gaat uit van een x-aantal dure woningen waardoor er grote en kleine betaalbare starterswoningen – voor de verkoper budgetneutraal – tegenover kunnen staan. Bij betaalbaar gaat de dorpsraad uit van zo’n € 150.000, –

 

Tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad wordt verder op dit onderwerp ingegaan. Het is belangrijk dat de hier aanwezigen zich dan ook laten zien en horen.

21 april in het dorpshuis – inloop 19.00 met koffie / thee