Terug naar nieuwsoverzicht

Hartveilig wonen

Hartveilig Wonen is een landelijk project voor georganiseerde burenhulp, een alarmeringssysteem waarbij getrainde vrijwilligers (burgerhulpverleners) worden opgeroepen om iemand met de dichtstbijzijnde AED te reanimeren, in afwachting van de ambulance.

Bij een circulatiestilstand (hartstilstand) zijn de eerste minuten cruciaal en een AED kan dan levens redden. Meer informatie leest u op de website http://www.hartveiligwonen.nl

 

Samen maken we Schouwen-Duiveland Hartveilig

Op Schouwen-Duiveland zijn in januari 2016 bij het project Hartveilig Wonen 15 AED’s geregistreerd. De AED’s kunnen dan door burgerhulpverleners opgehaald en gebruikt worden als dat nodig is. De apparaten hangen onder andere bij supermarkten, bedrijven, campings, dorpshuizen en sportverenigingen: wellicht ook bij u.

 

Wethouder Cees van den Bos heeft op woensdag 16 maart een nieuwe AED in het centrum van Zierikzee officieel geopend, als aftrap van het project Hartveilig Wonen op Schouwen-Duiveland.

 

Nieuw: vergoeding kosten na gebruik AED

Het is de bedoeling van het project Hartveilig Wonen dat een dekkend netwerk van AED’s wordt gerealiseerd om optimale burgerhulpverlening mogelijk te maken. Om dit te bereiken worden eigenaren van AED’s gevraagd hun AED aan te melden bij Hartveilig Wonen en waar mogelijk hun AED in een verwarmde en eventueel beveiligde kast buiten te plaatsen.

 

Als extra stimulans heeft het college besloten de kosten van het gebruiksklaar maken van een AED na inzet te vergoeden, zolang de AED tenminste aangemeld is bij Hartveilig Wonen. Het maakt hierbij niet uit of er een onderhoudscontract is afgesloten of hoe hoog het bedrag is; per inzet bedraagt de vergoeding standaard € 150,-. Deze vergoeding wordt aangevraagd bij en uitgekeerd via Hartveilig Wonen.

 

Uw AED aanmelden bij Hartveilig Wonen

Het is de bedoeling van het project Hartveilig Wonen dat een dekkend netwerk van AED’s wordt gerealiseerd om optimale burgerhulpverlening mogelijk te maken. Om dit te bereiken worden eigenaren van AED’s gevraagd hun AED aan te melden bij Hartveilig Wonen. Dat kan via de website http://www.hartveiligwonen.nl/AEDs/Aanmelden.

 

U kunt ook op de afbeelding hiernaast klikken.

 

AED beperkt bereikbaar? Toch aanmelden bij Hartveilig Wonen!

Ook AED’s die alleen tijdens bepaalde (openings)uren bereikbaar zijn kunnen worden aangemeld: de beschikbare uren kunnen bij het aanmelden per afzonderlijke dag exact worden ingegeven. Indien mogelijk wordt aangeraden de AED in een verwarmde en eventueel met pincode beveiligde buitenkast te plaatsen.

 

Bent u burgerhulpverlener? U kunt uzelf aanmelden bij Hartveilig Wonen

Uiteraard kunnen getrainde mensen zich ook aanmelden als burgerhulpverlener. Op de website leest u ervaringen van burgerhulpverleners en vindt u informatie over wat u kan verwachten: http://www.hartveiligwonen.nl/Vrijwilligers/Aanmelden.

 

U kunt ook op de afbeelding hiernaast klikken.

 

Extra AED aan gevel gemeentehuis

Om zelf ook een bijdrage te leveren aan het realiseren van een dekkend netwerk van AED’s onder de vlag van Hartveilig Wonen, is dinsdag 22 maart 2016 een tweede AED bij het gemeentehuis geplaatst. Deze extra AED komt hangt in een verwarmde buitenkast aan de zijkant van de centrale ingang. In de centrale hal van het gemeentehuis was al een AED aanwezig, deze is eveneens aangemeld bij Hartveilig Wonen met vermelding van de dagen en tijden dat deze inpandige AED bereikbaar is.

 

Schouwen-Duiveland: Hartveilig met uw hulp

Tientallen organisaties op het eiland, zoals sportverenigingen, dorpshuizen, campings, hotels en bedrijven, ontvangen deze mailing. We willen hen graag informeren over de kostenvergoeding die zij na inzet van de AED ontvangen. Daarnaast roepen we iedereen op hun AED aan te melden bij Hartveilig Wonen.

 

 

 

Wij vragen u daarom ook dit bericht met anderen te delen, om zoveel mogelijk mensen te informeren over Hartveilig Wonen en de nieuwe vergoeding na inzet van een AED. Met z’n allen zorgen we ervoor dat Schouwen-Duiveland binnen afzienbare tijd Hartveilig is en een levensreddend netwerk van AED’s heeft.

 

Hartelijk dank voor uw hulp!