Terug naar nieuwsoverzicht

“OVERSTAG”

CONCEPT – Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040
voorzieningen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar

De Kadernota van de Gemeente Schouwen-Duiveland staat geagendeerd voor de raadsvergadering in februari/maart 2016. Dit betekent dat de nota in de cie. van 4 februari en in de raadsvergadering van 3 maart wordt besproken. Hier kunt u de kadernota lezen.

De kadernota maatschappelijk voorzieningen 2014 is na verschillende discussierondes met maatschappelijke organisaties en inwoners tot stand gekomen.

Op het door de gemeente uiteindelijk geformuleerde concept zijn diverse zienswijzen ingediend (kritische opmerkingen).

Deze zienswijzen zijn schriftelijk beantwoord in het zgn. Inspraak verslag zienswijzen. U kunt dit document hier verder lezen.