Terug naar nieuwsoverzicht

Subsidie – Samen voor duurzaamheid

De gemeente heeft momenteel een subsidiemogelijkheid om burgerinitiatieven in het kader van duurzaamheid te ondersteunen.

Bijdrage voor burgers die samen energie besparen

Leden van een dorpsraad, wijkvereniging, energiecoöperatie, vereniging van eigenaren, stichting, vereniging of een groepje buurtbewoners die aan de slag gaan met energiebesparing aan de woningen in hun straat, wijk, buurt, dorp en stad, kunnen maximaal € 3.000,- subsidie aanvragen bij ons voor de organisatiekosten van het initiatief.

De samenwerkende 13 Zeeuwse gemeente hebben hiervoor gezamenlijk een tijdelijke subsidie ‘’energieke samenleving’’ beschikbaar gesteld. Vanaf 16 juli 2015 kunt u subsidie aanvragen. Het aanvraagformulier is te downloaden op de website van de gemeente Schouwen-Duiveland via www.schouwen-duiveland.nl > Inwoner >Wonen en Omgeving> Bouwen en Verbouwen> Subsidie voor energiebesparende maatregelen. Mailt u het ingevulde exemplaar voor 1 oktober 2015, 1 december 2015 of 1 februari 2016 naar de gemeente Goes via a.dorleijn@goes.nl. Gemeente Goes behandelt namens alle Zeeuwse gemeente de aanvragen en beoordeelt na iedere periode aan wie er subsidie wordt verstrekt. U kunt bij de heer Dorleijn ook terecht met vragen.