Wat is de dorpsraad?

De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen. De dorpsraad is niet politiek gebonden. De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Renesse. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Renesse.

Wat doet de dorpsraad voor u?
De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp. De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen zoals bewoners die aangeven. De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

Wat doet de dorpsraad niet?
De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van de dorpsleden. De dorpsraad dient het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners.

Wat kunt u van ons verwachten?
Dat de leden van de dorpsraad zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Renesse.

Wat verwachten wij van u?
Van u verwacht de dorpsraad dat u mee wilt denken en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien, zowel bij bestaande als zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Renesse.