ANBI

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Geefwet 2011. Deze status geeft de Dorpsraad ook verplichtingen om transparant voor de schenkers te werk te gaan.

Hieronder vindt u onze gegevens.

Naam: Stichting Dorpsraad Renesse

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, toegekend door de KvK: 52878279.
RSIN nummer van de Stichting Dorpsraad Renesse: 850644331.

Contactgegevens: Secretariaat Dorpsraad, Han van Sighem, Mauritsweg 72, 4325 AH Renesse
tel. 0628773339 Mailadres: info@dorpsraadrenesse.nl

Doelstelling:
De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen. De dorpsraad is niet politiek gebonden. De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Renesse. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Renesse.

Klik hier voor het Beleidsplan van de Stichting Dorpsraad Renesse.

Punten waarmee de Dorpsraad Renesse zich dit jaar onder andere bezig houdt:
* Masterplan Renesse
* Overleg met gemeente openbare ruimte
* Verkeersplan
* Gedenkbos
* Onderhoud begraafplaats
* Huisvesting (jongeren)
* Leefbaarheid Renesse
* Subsidie aan diverse culturele en sociale activiteiten

De dorpsraad houdt minimaal 1x per jaar een algemene vergadering, waar we de bewoners op de hoogte houden van de lopende zaken. Klik hier voor de verslagen van de laatste algemene vergaderingen: 11 april 2023, 11 oktober 2022 en  12 april 2022.
Klik hier voor een update (januari 2024) van de aandachtspunten.

Financiële verantwoording:
De gelden worden beheerd door de penningmeester van de Dorpsraad. Jaarlijks vindt een kascontrole plaats van het gevoerde financiële beleid. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat gepubliceerd wordt op de website. Klik hier voor het jaarverslag over 2023.
Omdat de dorpsraad subsidie ontvangt van de gemeente is zij verplicht om hieraan verantwoording af te leggen over het financiële beleid.

Beloningsbeleid:
Alle werkzaamheden door de leden van de Dorpsraad en van de vrijwilligers in de werkgroepen die zich inspannen ten behoeve van de activiteiten van de Dorpsraad zijn op vrijwillige basis. Hiervoor wordt geen vergoeding uitgekeerd.