Terug naar nieuwsoverzicht

Bezoek aan slotconferentie Coastal Communities in Brighton

Op 11, 12 en 13 februari 2014 heeft Frans Prins, voorzitter van de dorpsraad samen met de voorzitter van de Ondernemersvereniging Renesse en een beleidsmedewerker van de gemeente Schouwen-Duiveland een bezoek gebracht aan de slotconferentie Coastal Communities in Brighton. Een project van de Europese Unie die zich richt op de gevolgen van het stijgen van de zeespiegel. Verder richt het project zich op de toekomstige ontwikkelingen van een aantal Europese kust gemeenten, waaronder Renesse.

“Op 11 februari vol goede moed richting Brighton. De reis verliep voorspoedig via de autospoortunnel onder het Kanaal naar Engeland.
Wij kwamen eind van de middag in Brighton aan. Het was wel even wennen aan het links rijdende verkeer. Inboeken in hotel Thisle gelegen aan de boulevard van Brighton. Voordat de kennismaking met de overige delegatie leden begon hadden wij nog even tijd Brighton te verkennen en een bezoek te brengen aan de pier van Brighton.

Vervolgens terug naar het Hotel waar wij kennis maakten met de delegaties uit Engeland, België en Frankrijk. Het werd zeer op prijs gesteld dat wij daar waren als vertegenwoordigers van de bevolking.

De volgende dag startte de conferentie met een toespraak van de voorzitter van de Engelse variant op Rijkswaterstaat. Deze toespraak ging hoofdzakelijk over de situatie in Zuidoost Engeland waar veel overstromingen plaatsvonden en honderdduizenden mensen zonder stroom zaten. Ondertussen was het ook in Brighton stevig gaan regenen. Het hotel kreeg aan de kant van de boulevard de volle laag.

De conferentie ging verder met een aantal sprekers die de specifieke situatie in hun regio bespraken. Door de beleidsmedewerker van de gemeente Schouwen-Duiveland werd in vloeiend Engels de situatie van Schouwen-Duiveland en Renesse onder de aandacht gebracht. Waar de Engelse delegaties zich richten op de overstromingen en wateroverlast, richten de delegaties uit België en Nederland zich op het verhogen van de kwaliteit van hun kustgemeenten.

In de middag kwam er een medewerker van de Europese Unie aan het woord, die aangaf dat de Europese Unie nieuwe financiële middelen beschikbaar stelt voor een vervolg project. Dit project zou zich speciaal richten op de kwaliteitsverbetering van de Europese kustgemeenten.

Wij hebben het college van Burgemeester en Wethouders geadviseerd hier aan deel te nemen om financiële middelen te verwerven voor de uitvoering van het masterplan Renesse.”