Terug naar nieuwsoverzicht

Een goed idee? De gemeente betaalt mee!

Innovatiesubsidie sociaal domein

De gemeente Schouwen-Duiveland wil graag dat iedereen de kans krijgt zijn of haar leven zelf in te richten. Inwoners en organisaties hebben vaak goede, creatieve ideeën over hoe ze het leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen wat makkelijker en leuker kunnen maken. Samen met anderen zetten ze activiteiten op om ouderen en mensen in hun dorp of wijk die hulp nodig hebben te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan buurthulp, samen aan tafel of een app voor het vinden van een maatje. Met dit soort initiatieven kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en hebben mensen met een beperking minder professionele hulp nodig.

We willen graag dat inwoners elkaar opzoeken en helpen als dat nodig is, zodat buren niet vereenzamen en niemand er alleen voor hoeft te staan. We willen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het dorp of de buurt, zodat het voor alle inwoners, jong en oud, leuk en leefbaar blijft. Samen voor elkaar!

Om te stimuleren dat mensen met deze goede ideeën deze kunnen omzetten in daden geeft de gemeente subsidie. Inwoners, bedrijven of organisaties met een goed idee op het gebied van zorg of ondersteuning kunnen in aanmerking komen voor een geldbedrag waarmee ze hun idee waar kunnen maken.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor subsidie?
• U werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk of u bent een particulier;
• u heeft een vernieuwend idee voor een product of dienst op het gebied van zorg of ondersteuning;
• met uw idee is minder dure zorg of ondersteuning nodig;
• u heeft onvoldoende middelen om het idee zelf te realiseren;
• u heeft ook gezocht naar andere vormen van financiering zoals crowdfunding, sponsoring of andere subsidies;
• u heeft een goed onderbouwd projectplan en bent bereid dit mondeling toe te lichten.

Alle voorwaarden zijn te vinden op www.schouwen-duiveland.nl/inwoner. Hier vindt u ook een aanvraagformulier.

Hoe ziet een goed idee eruit?

Belangrijk is dat het idee er voor zorgt dat iedereen mee kan doen.

Het idee is vernieuwend en zorgt ervoor dat mensen in staat zijn het heft in eigen hand te (blijven) nemen, ondanks een beperking, hoge leeftijd of problemen. Ook ideeën die voorkomen dat problemen ontstaan of erger worden komen in aanmerking. Het doel: door het goede idee hoeft minder gebruik gemaakt te worden van professionele zorg, zoals thuiszorg of jeugdhulp.

Met andere woorden; uw goede idee zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen en zich weer betrokken voelen bij hun dorp of buurt.

Inmiddels zijn er al op veel plekken goede ideeën ontstaan.

Kijk voor inspirerende voorbeelden eens op:

http://www.stichtingclip.nl/volkstuin/

http://www.oranjefonds.nl/projectenlijst

 

Een goed idee: iedereen doet mee!!