Terug naar nieuwsoverzicht

Herinrichting Jan van Renesseweg: plaatsen proefvlakken

Het plan voor de herinrichting van de Jan van Renesseweg is afgerond, op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering. Insteek is dat aannemingsbedrijf Gebr. Moerland B.V. op 19 september start met de herinrichting en dat voor Pasen 2017 het werk (grotendeels) is afgerond. KuiperCompagnons zal daarbij zorgen voor een goede communicatie met alle bewoners en ondernemers. We werken op dit moment het plan technisch verder uit, samen met de fasering, de bereikbaarheid tijdens uitvoering en het communicatieplan. De mensen die direct te maken krijgen met de aanleg worden in de komende periode al benaderd voor informatie en afstemming. Daarnaast is er op 7 september 2016 een informatieavond gepland, waarin het uitgewerkte plan en de aanpak voor de uitvoering worden toegelicht. Binnenkort daarover meer informatie.

In de komende weken ziet u in het dorp al dingen gebeuren. Komende week (week 26) zullen er bijvoorbeeld proefvakken aangelegd worden, met de gekozen verhardingen. Deze kunt u vinden in de bermen ter hoogte van de kruising Jan van Renesseweg en Zeeanemoonweg en ter hoogte van het parkeerterrein bij Zeeuwse Stromen. Dankzij de proefstukken kan de gemeente verschillende opties uit het ontwerp op locatie bekijken en enkele varianten afwegen. Zo liggen er twee verschillende straatverbanden in combinatie met de betonverharding voor de pleinen. Ook kunnen bezoekers en bewoners alvast een blik werpen op de nieuwe bestrating voor de Jan van Renesseweg.