Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwjaarstoespraak

Dames en heren

Namens de OVR en de dorpsraad Renesse wil ik u in de eerste plaats een heel gelukkig nieuwjaar wensen en een voorspoedig en gezond 2015.

Een nieuwjaarstoespraak kent altijd twee facetten: terugkijken naar het voorbije jaar en een blik werpen op de toekomst.

Het meest bijzondere uit het voorbije jaar was buiten  landelijke wetgeving op het gebied van alcohol het krantenbericht dat de kop van Schouwen-Duiveland onderdeel zou gaan vormen van Walcheren. Hoe verzin je het.

Het feit dat de leeftijd voor alcohol gebruik op 18 jaar kwam heeft effect gehad op toestroom van jongeren naar Renesse. Als je praat over openbare orden en veiligheid was het op een enkele uitzondering na een rustig jaar voor Renesse.

Voor ondernemers betekent het wel dat de focus op andere doelgroepen komt te liggen.

In het voorbije jaar is veel aandacht besteed aan de start van het masterplan Renesse. Veel energie van zowel OVR als dorpsraad is daar in gaan zitten.

Ook het komende jaar wordt dat een belangrijk item. Er zullen spijkers met koppen moeten worden geslagen die in belangrijke mate de toekomst van Renesse zullen gaan bepalen.

Voor de dorpsraad zijn een aantal punten zeer belangrijk. Met name de bouw van betaalbare woningen staat hoog op ons verlanglijstje. Het zorgt ervoor dat dit dorp nieuw bloed krijgt en dat is weer belangrijk voor de voorzieningen zoals school en verenigingsleven maar ook voor de middenstand in ons dorp.

Verder zijn wij groot voorstander van upgrading van ons dorp. Een centrum dat straalt en waar het goed is om te verblijven. Dat vraagt om nieuwe ideeën met lef. Inwoners, ondernemers en overheid moeten hier samen hun schouders onder zetten.

Een belangrijk gegeven is dat, ook al wil niet alles veranderen en je zult mee moeten bewegen om in de markt te blijven. Doe je dat niet dan raak je voor dat je het weet achterop.

Stilzitten is geen optie. Gelukkig trekt de economie weer enigszins aan overigens in zeeland duurt dat altijd even iets langer maar dat geeft weer nieuwe mogelijkheden.

In mijn ogen zijn er veel gemeenschappelijke belangen die ondernemers en inwoners delen. De levendigheid van Renesse is voor een groot deel te danken aan de mensen die hier graag willen verblijven om te genieten van zon zee en strand.

Nieuwe ideeën zoals de vuurtoer zorgen ervoor dat zij terugkomen. Veel waardering daarvoor.

Zoals gezegd wordt 2015 zeer belangrijk voor Renesse: er worden piketpalen geslagen voor jaren.

Mijn motto voor 2015 is dan ook: durf te veranderen en grijp de kans om mee te bepalen hoe Renesse er over 20 jaar uitziet.

Nogmaals een heel goed 2015 toegewenst en: grijp uw kans!