Terug naar nieuwsoverzicht

Overstag-Kadernota maatschappelijke voorzieningen 2040 ter besluitvorming naar gemeenteraad

Bericht Gemeente Schouwend-Duiveland:
Hierbij laten wij u weten dat ons college op 22 december jl. Overstag – Kadernota maatschappelijke voorzieningen 2040 heeft vastgesteld. Op donderdag 4 februari wordt de kadernota door de commissie Samenleving & Bestuur besproken en heeft u nog de mogelijkheid om in te spreken. Op donderdag 3 maart staat de kadernota voor de vergadering van de gemeenteraad geagendeerd. De definitieve nota en het verslag van de inspraak kunt u vinden op www.schouwen-duiveland.nl/projecten.

Graag wil ik u als deelnemer danken voor uw enthousiaste deelname en constructieve inbreng tijdens de bijeenkomsten in mei en juli van vorig jaar. Ik ben trots op het document dat er nu ligt. De kadernota Overstag biedt heldere kaders voor een toekomstbestendig voorzieningenniveau. Een voorzieningenniveau wat we hopelijk samen met u gaan realiseren. Samen zorgen we ervoor dat het ook in de toekomst goed wonen, werken en verblijven is op Schouwen-Duiveland.

Met vriendelijke groet,

 

Jacqueline van Burg, Wethouder