Nieuws

Opruimactie in Renesse

10 maart 2017

Om het nieuwe seizoen mooi en schoon te beginnen wordt er op 3 april een opruimactie gehouden in Renesse. Een samenwerking tussen de dorpsraad, de ondernemersvereniging, de gemeente Schouwen-Duiveland en het NME Centrum Schouwen-Duiveland.

Klik hier voor meer informatie.

Maandag 3 april van 10.00 tot 12.00 uur

Wilt u ook mee doen!?!

Verzekering vrijwilligers

23 november 2016

Alle vrijwilligers die bij een organisatie zijn aangesloten op Schouwen-Duiveland zijn via de gemeente verzekerd.
Vrijwilligers die gebruik willen maken van de vrijwilligersverzekering hoeven zich niet vooraf bij de gemeente aan te melden. Melden is alleen nodig in geval er sprake is van schade. Voor het in behandeling nemen van de claim voor schade door diefstal is het nodig dat de vrijwilliger aangifte doet bij de politie.
·      Informatie Vrijwilligers verzekering
.      Schadeaangifteformulier Vrijwilligerspolis

Verlichting transferium

15 november 2016

Na inspanning van de OVR blijft de verlichting op het gehele Transferium deze winter branden. Voor volgend jaar staat de openbare verlichting van het Transferium op de agenda voor groot onderhoud. Dan worden er andere armaturen aangebracht en mogelijkheden om flexibeler te schakelen ingebouwd.

Presentatie Verkeersplan Renesse

12 november 2016

Op 22 november organiseert de gemeente Schouwen-Duiveland in samenwerking met KuiperCompagnons een openbare informatieavond over het verkeersplan centrum Renesse. Tijdens de bijeenkomst geven we een toelichting op de beoogde toekomstige verkeersstructuur in en rond het centrum van Renesse. Tijdens de bijeenkomst komen onder meer de uitkomsten van de verkeerstellingen aan bod en vertellen we over de maatregelen die we de komende jaren willen nemen om het centrum van Renesse verkeersveiliger en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. We laten diverse schetsontwerpen en profielen zien om zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de plannen zijn. De bijeenkomst is in het dorpshuis te Renesse en start om 19.30 uur.

Bladkorven in Renesse

29 oktober 2016

De herfst is in aantocht en dus gaat het blad weer van de bomen vallen. Voor de medewerkers van het Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte breekt hiermee de periode van het bladruimen aan. Velen van u helpen ons daarbij en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Zo zorgen we samen voor een schone en veilige openbare ruimte!

Bladkorf
Waar kunt u met al dat blad van de gemeentelijke bomen naartoe? Naast de bestaande mogelijkheden zoals de groene rolemmer en het aanbieden bij de milieustraat, zijn er in Renesse op de Zeeasterweg, Zeedistelweg en Oranjehof bladkorven geplaatst.

In de periode van 16 tot en met 18 december halen we de bladkorven weer weg.

Lees meer

Gesprekken onderhoud

01 oktober 2016

Klik hier voor het verslag van de gesprekken van de Dorpsraad met de dienst Uitvoering Openbare Ruimte over onderhoud.

Interview Nicoline Mayer

29 september 2016

Klik hier voor het interview met Dorpsraadlid Nicoline Mayer.

 

Herinrichting Jan van Renesseweg: plaatsen proefvlakken

24 juni 2016

Het plan voor de herinrichting van de Jan van Renesseweg is afgerond, op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering. Insteek is dat aannemingsbedrijf Gebr. Moerland B.V. op 19 september start met de herinrichting en dat voor Pasen 2017 het werk (grotendeels) is afgerond. KuiperCompagnons zal daarbij zorgen voor een goede communicatie met alle bewoners en ondernemers. We werken op dit moment het plan technisch verder uit, samen met de fasering, de bereikbaarheid tijdens uitvoering en het communicatieplan. De mensen die direct te maken krijgen met de aanleg worden in de komende periode al benaderd voor informatie en afstemming. Daarnaast is er op 7 september 2016 een informatieavond gepland, waarin het uitgewerkte plan en de aanpak voor de uitvoering worden toegelicht. Binnenkort daarover meer informatie.

In de komende weken ziet u in het dorp al dingen gebeuren. Komende week (week 26) zullen er bijvoorbeeld proefvakken aangelegd worden, met de gekozen verhardingen. Deze kunt u vinden in de bermen ter hoogte van de kruising Jan van Renesseweg en Zeeanemoonweg en ter hoogte van het parkeerterrein bij Zeeuwse Stromen. Dankzij de proefstukken kan de gemeente verschillende opties uit het ontwerp op locatie bekijken en enkele varianten afwegen. Zo liggen er twee verschillende straatverbanden in combinatie met de betonverharding voor de pleinen. Ook kunnen bezoekers en bewoners alvast een blik werpen op de nieuwe bestrating voor de Jan van Renesseweg.

Nieuwsbrief Sociaal Domein

31 mei 2016

Klik hier voor de Nieuwsbrief Sociaal Domein van mei 2016.

Laatste informatie Masterplan Renesse

23 mei 2016

Klik hier voor de laatste stand van zaken van het Masterplan, gepresenteerd tijdens de openbare vergadering op 17 mei 2016.